Prawo gospodarcze pojęcia cz2

Prawo gospodarcze pojęcia cz2

3 września 2021 0 przez akte

Prawo gospodarcze pojęcia cz2 Czynności prawne

Czynności prawne

 

Urzędnicy mają obowiązek być reprezentantami państwa tym samemym obowiązuje ich pewne zasadyi regóły.
Zdjęcie autorstwa Sora Shimazaki z Pexels

jednostronne – jest to taka czynność, w której występuje jedno oświadczenie woli np. oferta, sporządzenie testamentu, przyrzeczenie publiczne.

dwustronne – tzn. umowy – jest to czynność, która zawiera przynajmniej dwa zgodne ze sobą oświadczenia woli. Czynność prawną dwustronną dzielimy w/g kryterium

umowy nazwane – są to umowy, które zostały uregulowane przez ustawodawcę

umowy nienazwane – są to umowy, które nie zostały uregulowane przez ustawodawcę np. umowa leasingu, thow how ( wiedzieć jak), faktoringu, maklerska.

W prawie gospodarczym obowiązują zasady swobody umów tzn. strony mogą podpisać umowy, które nie są niezgodne z prawem.

umowy mieszane -jest to zlepek umów pod postacią jednej umowy np. umowa o organizację

Wycieczki międzynarodowej

umowy przewozu

– ~ ” ~ najmu

– -” ~ ubezpieczenia

– ~ ” ~ zlecenia

– ~ ” – o dzieło.

Umowy

Umowy konsesuckie i realne ( consensus – zgoda)

Umowa konsensucka – wystarcza samo porozumienie stron np. umowa sprzedaży

Umowa realna – jest wyjątkiem i polega na tym ze jest zawarta dopiero w trakcie realnego

Wydania rzeczy np. umowa przechowania, umowa o ustanowieniu zastawu.

Umowy jednostronnie zobowiązujące i dwustronnie zobowiązujące.

Umowa jednostronnie obowiązująca – umowa darowizny,

Umowa dwustronnie obowiązująca – dwie strony są zobowiązane do świadczeń.

Umowy odpłatne i nieodpłatne.

Nieodpłatne – pożyczka nie oprocentowana

– umowa użyczenia

Odpłatne – pożyczka oprocentowana

– umowa przewozu

– umowa składu.

Sposoby zawierania umów

I – Złożenie oferty

II – Prowadzenie rokowań umownych

III – Zawarcie umowy przedwstępnej

IV – Organizacja przetargu

Oferta – jest to propozycja zawarcia umowy określająca jej istotne postanowienia – tzn. te, bez których określenia nie mogłaby być zawarta umowa danego rodzaju:

– przedmiot

– cena

Oferta

Oferta jest czynnością prawną jednostronną, czyli wywołuje skutek prawny

– autor oferty „oferent” składa ofertę oblatowi, czyli oferent jest swoją ofertą związany– musi czekać na odpowiedz oblata.

Termin wiązania ofertą.

– Oznaczony w ofercie.

– Nieoznaczony w ofercie

– ustna, telefoniczna – musi być przyjęta niezwłocznie.

– korespondencyjna -czas obiegu korespondencji.

Rokowania umowne – pertraktacje, negocjacje.

Umowa dochodzi do skutku dopiero wtedy, gdy jest zgodność w wszystkich kwestiach rokowań.

Oferta handlowa

Oferta handlowa ma miejsca w tedy, gdy ktoś:

– w miejscu sprzedaży

– na widok publiczny

-wystawia towar z ceną

Te czynności uważa się za ofertę sprzedaży.

W razie wątpliwości reklamy, cenniki uważa się jako zaproszenie do rokowań.

Przyjęcie oferty może nastąpić w drodze milczącej ( akcept milczący) – powoduje przyjęcie umowy – jeżeli dwa podmioty pozostają ze sobą w stałych stosunkach gospodarczych i w ramach tych stosunków Jeden złoży drugiemu ofertę to milczenie partnera uważa się za przyjęcie umowy

Umowa przedwstępna ma doprowadzić w przyszłości do podpisania umowy przyrzeczonej, czyli

Właściwej – podpisuje się ją, gdy sytuacja jest niedojrzała do zawarcia umowy właściwej.

Musi zawierać:

– istotne postanowienia przyszłej umowy (przedmiot, cena)

– termin zawarcia umowy przyrzeczonej

Skutki:

Skutek słabszy – polega na tym, że można żądać od kontrahenta, który by odmawiał podpisania umowy przyrzeczonej odszkodowania.

Skutek silniejszy – polega na tym, że można dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej, wystąpi w tedy, kiedy umowa przedwstępna została zawarta w formie, od której dochodzenia zależy ważność umowy przyrzeczonej.

Dochodzenie zawarcia umowy przeprowadza się poprzez sąd, którego wyrok może zastąpić

Podpisanie umowy przyrzeczonej.

Przetarg – jest to konkurs ofert – ogłaszamy, że zamierzamy zawrzeć umowę, określamy istotne warunki i zapraszamy zainteresowanych do składania ofert, z których wybieramy najlepszą dla nas.